Anunt

Muncitor de întreținere cu atribuții de fochist, 1 post.Condiţii specifice de participare la concurs:1. Studii de specialitate**: minim 8 clase;2. Perfecționări (specializări): Fochist(atestat sau certificat de absolvire curs fochist);3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): Minim;4. Abilități, calități și aptitudini necesare: capacitate de analiză și sinteză, comportament în situații de criză, inițiativă și…