Anunt

Muncitor de întreținere cu atribuții de fochist, 1 post.
Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate**: minim 8 clase;
2. Perfecționări (specializări): Fochist(atestat sau certificat de absolvire curs fochist);
3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): Minim;
4. Abilități, calități și aptitudini necesare: capacitate de analiză și sinteză, comportament în situații de criză, inițiativă și creativitate;
5. Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) lit 9(d) si (2) din O.U.G. 57/2019): atestat sau certificat de absolvire curs fochist;
6. Vechime: nu este cazul.
E.) Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 11.09.2023, ora 14.00, la sediul instituţiei;
-selecţia dosarelor: 13.09.2023, ora 14.00, la sediul instituţiei;
-afișare rezultate selecție dosare: 14.09.2023;
-termen contestare selecție dosare: 15.09.2023
-afișare rezultate la soluționarea contestațiilor selecție dosare: 18.09.2023;
-proba scrisă în data de 19.09. 2023, ora 09.00, la sediul instituției(durată probă-2 ore);
-proba practică în data de 19.09.2023, ora 12.00, la sediul structurii Butnărești;
-proba interviu în data de 19.09.2023, ora 13.00, la sediul instituției;
-afişarea rezultatelor de la probele de concurs: 20.09.2023, ora 10.00;
-termen contestare probe de concurs: 21.09.2023;
-termen soluționare contestare probe: 22.09.2023;
-afişarea rezultatelor finale: 25.09.2023.
Școala Gimnazială comuna Secuieni județul Neamț, e-mail: sc.secuieni@yahoo.com, telefon: 0233745031.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *