Daily Archives: 15 mai 2020

Plan de învățământ liceal

În conformitate cu metodologiile privind admiterea în clasa a IX-a la învăţământul liceal, profesional  şi dual de stat vă transmitem urmatoarele:

  • oferta de şcolarizare/ de formare profesională, concretizată în profiluri , domenii şi calificări profesionale, pentru învăţământul liceal, filiera tehnologică;
  • oferta de şcolarizare, concretizată în domenii de pregătire şi calificari profesionale, pentru învăţământul profesional de stat;
  • oferta de şcolarizare concretizată în domenii de pregătire şi calificări profesionale, cu evidenţierea operatorilor economici parteneri, aprobată pentru învăţământul dual de stat
  • Citește aici